Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MOBİLSİAD Hakkında
2009 yılında 24 üye ile kurularak faaliyete geçen ve bünyesinde mobil katma değerli servis sektörünün temsilcilerini barındıran "Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği” (MOBİLSİAD) haberleşme, bilişim ve medya sektöründe "mobil teknoloji platformu” üzerinden katma değerli servis, ürün, hizmet ve teknoloji üreten ve geliştiren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturmak üzere kurulmuştur.

MOBİLSİAD sektörün hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmeyi, sektör etik kurallarını belirlemeyi ve üyeler arasında işler hale getirmeyi, sektörün rekabet koşulları içinde çalışmasına katkı sağlamayı, sektörde yer alan şirketlerin ortak çıkarları doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformlarda yaşanan sorunların çözüm yollarını aramayı, ulusal ve uluslararası pazarlarda sektör algısını güçlendirerek sektör oyuncularının dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamayı, sektörün büyümesi için düzenleyici kamu birimleri ve operatörlerle ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmakta, sektör oyuncularını ve son kullanıcıları bilinçlendirmeyi, yönlendirmeyi ve liderlik etmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak hareket etmektedir.